Hakkında

KETEV, Kemal Türkler’in işçi sınıfına adanmış hayatının anlaşılabilmesi; mücadele ve anlayışının toplumda daha güçlü ve yaygın bir biçimde devam edebilmesi amacıyla 1996 yılında Kemal Türkler’in saygıdeğer eşi, işçi sınıfının Sabahat ablası olarak anılan Hatice Sabahat Türkler’in öncülüğünde, Kemal Türkler’in mücadelesine inanan işçi ve aydınlar tarafından kurulmuştur.

KETEV, Kemal Türkler’in yaşamı boyunca temsilcisi olduğu sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışını, toplumsal eşitliğe dayalı sömürüsüz ve savaşsız dünya idealini benimsetmek ve bu doğrultuda düşüncelerini yaşatmak, yaymak, yeni kuşaklara doğru biçimde aktarmak için çalışmalar yapmaktadır.

KETEV, Kemal Türkler’in işçi sınıfına öncülük ederken geliştirmeye çalıştığı anlayışı toplum içinde daha etkin hale getirmek adına eylem ve etkinliklere katılmak, yayınlar, kültürel ve eğitim amaçlı yarışmalar düzenlemek, çeşitli toplantılar yapmak, burs vermek suretiyle ihtiyaç sahibi işçi çocuklarının eğitim hayatlarına bir nebze de olsa katkı sunmak için kurulmuş bir vakıf olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.