22. Olağan Genel Kurulumuz yapıldı

22. Olağan Genel Kurulumuz yapıldı

Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV) 22. Olağan Genel Kurulu, 21 Ocak 2022 Cuma günü, saat 14:00’da sendikamız genel merkezinde toplandı.

Vakıf Başkanı Celalettin Aykanat’ın bir önceki döneme ilişkin yaptığı bilgilendirmenin ardından, Rıdvan Budak, Nuran Gülenç ve Nesrin Şenol’dan oluşan Divan görevlendirildi.

Açılış ve saygı duruşunun adından, Gündem maddelerinin tek tek ele alındı, ibra ve oylamalar yapıldı, yönetim kurulu görevlendirildi.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, KETEV’in önümüzdeki döneme ilişkin porjeksiyonunu aktardı…

Oylanarak kabul edilen sonuç bildirgesi ile kurul toplantısı sona erdi.

Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV)

22.Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı 2020-2022 yıllarını içeren 22. Genel Kurulunu 21.01.2021 tarihinde gerçekleştirdi.

Türkiye işçi sınıfının yaşadığı güncel gelişmeler Kemal Türkler ve arkadaşlarının Maden-İş ve DİSK’te hayat bulan sendikal-siyasal çizgisine olan büyük ihtiyacı göstermektedir.

Vakfımız Kemal Türkler’i ve onun şahsında billurlaşan bu sendikal-siyasal çizginin yolunda yürümek ve bu alanda mücadele eden kişilere ve kurumlara omuz vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

 Ekonomik, siyasi krizlerin gölgesinde gün geçtikçe büyüyen sosyal sorunlar emekçi sınıfların sömürüsünü derinleştiriyor. Bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi covid-19 salgınının sağlığımızı tehdit etmeye devam etmesi emekçilerin ve tüm yurttaşlarımızın yaşadığı güçlükleri arttırmaya devam ediyor.

Vurgunculuğa dayanan ekonomi, döviz kurlarında büyük sermaye lehine yaşanan hareketlilik işçileri, çiftçileri, memurları, emeklileri, küçük esnafı biraz daha yoksullaştırırken, büyük sermayenin karına kar katmasını sağlıyor.

Sermaye hiçbir etik, insani sınır tanımaksızın her krizden fırsat yaratma yollarını arıyor. Türkiye emekçi sınıfları bir yandan yüksek enflasyonunu doğurduğu hayat pahalılığıyla boğuşmak zorunda kalırken diğer yandan TÜİK’in sahte verilerine karşı mücadele etmek zorunda kalıyor.

Bütün bu saldırıların gölgesinde yüz binlerce metal işçisi için hayat memat meselesi haline gelen toplu sözleşme mücadelesi, geçtiğimiz günlerde önemli bir kazanımla sonuçlandı. Türkiye ekonomisinin koçbaşları sayılan patronlardan oluşan MESS’in her türlü baskı ve manipülasyonuna rağmen Birleşik Metal-İş Sendikasının yürüttüğü mücadele yüreklere su serpti. Birleşik Metal-İş Sendikasının, grup sözleşmesinin başından itibaren sürdürdüğü kararlı tutum, geri sendikaların ve MESS patronlarını sürüklenerek bir noktaya gelmesini sağladı.

İşçileri; patronlar ve hayat pahalılığı karşısında ezdirmeyen ve daha büyük zaferlerin kapısını aralayan bu sözleşme mücadelesinden ötürü Birleşik Metal-İş Sendikası’nı kutuluyoruz. Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye işçi sınıfının tarihsel birikiminin ürünüdür. Birleşik Metal-İş Sendikası Kemal Türkler ve arkadaşlarının sendikal anlayışının haklılığının bir ispatıdır. Kemal Türkler’in çizgisinde ısrar eden bütün sendika yöneticilerine, uzmanlarına ve çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Genel Kurul, KETEV’in 2020-2022 döneminde yaptığı çalışmalarını değerlendirmiş ve önümüzdeki dönemde bu çalışmaları geliştirerek sürdürmeye karar vermiştir.  

Fotoğraf Albümü