KETEV 21. Olağan Genel Kurulu

KETEV 21. Olağan Genel Kurulu

Tarih : 20/12/2019
Sayı : 2019/57

KEMAL TÜRKLER EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
21. OLAĞAN GENEL KURULU

Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV)’nın 21. Olağan Genel Kurulu 22 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 14:00’te Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın Bostancı Mah. E-80 Yan Yol Cad. No:2 Kadıköy/İSTANBUL adresinde ki Süleyman Üstün salonunda aşağıdaki gündemle yapılmasına,

İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantının 29/01/2020 tarihinde aynı saatte ve aynı adreste yine aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış konuşması,

2. Divan seçimi,

3.Saygı duruşu,

4. Çalışma raporu ve mali raporun okunması, görüş ve önerilerinin alınması,

5. Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,

6. Vakıf yönetimi ve denetleme kurullarının ibrası,

7. Üniversitede eğitim gören öğrencilere burs verilmesi ve Kemal Türkler İlköğretim Okuluna ve okulda eğitim gören öğrencilere dayanışmada bulunulması,

8. Mütevelli heyeti üyeliği için Vakıf yönetim kuruluna yapılan başvuruların genel kurula sunulması ve sonuçlandırılması,

9. Seçimler

     a) Vakıf yönetim kurulu (asil ve yedekler)

     b) Denetleme kurulu (asil ve yedekler)

10. Dilekler ve kapanış